Tin tức

QUY TRÌNH THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

28/09/2018 sivinh

1. Thiết kế logo Logo không đơn thuần chỉ là một hình ảnh để tượng trưng, mà nó còn là một cách thức để các doanh nghiệp nhận diện được thương hiệu tên tuổi của mình. Logo được coi như là biểu tượng cho doanh nghiệp, có tác động rất lớn đến thương hiệu của bạn. Chính vì vậy hiện tại các doạnh nghiệp ngày càng đâu tư vào hình ảnh và thương hiệu đặc biệt là thiết kế một...