QUÉT MÃ QR BẰNG CHÍNH IPHONE, IPAD, IPOD TOUCH CỦA BẠN

26/07/2019 | Cập nhật bởi : Ngô Văn Vinh

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách dùng chính Camera tích hợp sẵn trong iPhone, iPad hay trong iPod touch của bạn để quét một “Mã phản hồi nhanh” (hay gọi tắt là mã QR)

Mã QR cho phép bạn truy cập nhanh vào các trang web mà không cần phải nhập hoặc nhớ địa chỉ web. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Máy ảnh được tích hợp trong iPhone, iPad hoặc iPod touch để quét mã QR. 

Cách quét mã QR


 

  1. Mở ứng dụng Camera từ Màn hình chính, Trung tâm điều khiển hoặc Màn hình khóa của thiết bị.
  2. Giữ thiết bị của bạn để mã QR xuất hiện trong kính ngắm của ứng dụng Máy ảnh. Thiết bị của bạn nhận dạng mã QR và hiển thị một thông báo.
  3. Nhấn vào thông báo để mở liên kết được liên kết với mã QR.

Dịch bởi Vu Le – web: www.support.apple.com