bảng giá Hosting Linux

* Giá chưa bao gồm VAT (10%)

CANOPUS
199.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
2 GB
Băng thông
50 GB
Tài khoản FTP
5
My SQL
1
Addon Domain
0
300.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
2 GB
Băng thông
70 GB
Tài khoản FTP
5
My SQL
1
Addon Domain
0

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
ARCTURUS
279.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
3 GB
Băng thông
100 GB
Tài khoản FTP
5
My SQL
1
Addon Domain
0
400.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
3 GB
Băng thông
140 GB
Tài khoản FTP
5
My SQL
1
Addon Domain
0

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
NEPTUNE
406.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
5 GB
Băng thông
200 GB
Tài khoản FTP
10
My SQL
3
Addon Domain
1
600.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
5 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
10
My SQL
3
Addon Domain
1

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
URANUS
500.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
7 GB
Băng thông
300 GB
Tài khoản FTP
20
My SQL
3
Addon Domain
1
700.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
7 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
20
My SQL
3
Addon Domain
1

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
SATURN
600.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
20
My SQL
4
Addon Domain
2
800.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
20
My SQL
4
Addon Domain
2

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
MARS
1.000.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
20 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
4
1.300.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
20 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
4

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
EARTH
1.340.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
30 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
5
1.680.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
30 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
5

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
VENUS
2.000.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
50 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
Unlimited
Addon Domain
7
2.500.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
50 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
Unlimited
Addon Domain
7

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
JUPITER
2.700.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
70 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
20
My SQL
8
Addon Domain
3
3.100.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
70 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
20
My SQL
8
Addon Domain
3

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
CARINA
3.700.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
100 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
5
4.200.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
100 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
5

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
DRACO
5.400.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
200 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
Unlimited
Addon Domain
7
6.000.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
200 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
Unlimited
Addon Domain
7

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
MAGELLAN
7.100.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
300 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
20
My SQL
8
Addon Domain
3
8.000.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
300 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
20
My SQL
8
Addon Domain
3

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
MERCURY
10.000.000đ/tháng
HDD
Dung lượng
500 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
5
11.500.000đ/tháng
ssd
Dung lượng
500 GB
Băng thông
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
My SQL
20
Addon Domain
5

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
bảng giá Server Linux

* Giá chưa bao gồm VAT (10%)

CLOUD VPS
HDD
Dung lượng
200 GB
Băng thông
Unlimited
Core
6
CPU
Intel XEON
RAM
6GB
ssd
Dung lượng
200 GB
Băng thông
Unlimited
Core
6
CPU
Intel XEON
RAM
6GB

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
Cloud Server Pro
HDD
Dung lượng
200 GB
Băng thông
Unlimited
Core
8
CPU
Intel XEON
RAM
8GB
ssd
Dung lượng
200 GB
Băng thông
Unlimited
Core
8
CPU
Intel XEON
RAM
8GB

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%
Datacenter
HDD
Dung lượng
300 GB
Băng thông
Unlimited
Core
8
CPU
Intel XEON
RAM
24GB
ssd
Dung lượng
300 GB
Băng thông
Unlimited
Core
8
CPU
Intel XEON
RAM
24GB

Thanh toán : 2 năm - giảm 10%

 • 3 năm - giảm 15%
 • 4 năm - giảm 20%
 • 5 năm - giảm 25%
 • 10 năm - giảm 30%